Szolgáltatások azoknak, akik a REACH betartása után is piacon akarnak maradni, nyereségesen!


Iratkozzon fel hírlevelemre és máris olvashatja a tanácsokat!
Készpénzt és időt érő tanácsok a REACH-csel kapcsolatosan, most DÍJTALANUL!

Feliratkozom a hírlevélre!

Nagyon sok mindenben tudok segíteni!Biztonsági adatlap (MSDS) készítése

Biztonsági adatlapok készítése a REACH rendeletnek megfelelőenBiztonsági adatlapok szolgáltatás tartalmazza:

reach szolgáltatásÁtnézem a jelenlegi biztonsági adatlapot.
reach szolgáltatásHa szükséges, elkészíttetem az új vagy módosított biztonsági adatlapot.
reach szolgáltatásHa lehetséges, elvégzem a GHS szerinti besorolást is.
reach szolgáltatásSzükség esetén fordítás több nyelvre.

Kérjen árajánlatot!
Az árajánlat kérés semmilyen kötelezettséggel nem jár, és 2 nap múlva Önnél lesz!A REACH szerinti biztonsági adatlapokAz eddigi gyakorlatnak megfelelően az anyag beszállítója első kiszállításkor biztonsági adatlapot mellékel a veszélyes vegyi anyagokhoz és készítményekhez. A REACH 31. cikke és a 453/2010/EU rendelet tartalmazza a biztonsági adatlapok követelményeit.

Biztonsági adatlapot perzisztens, bioakkumulatív és mérgező úgynevezett PVPanyagokra, nagyon perzisztens vagy nagyon bioakkumulatív úgynevezett vPvB anyagokra, veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre kell csináltatni.

Ha van a biztonsági adatlap 2-es pontjában narancssárga színű veszélyszimbólum, akkor veszélyesnek minősül az anyag vagy a készítmény. Tehát míg a pre-regisztráció és a regisztráció szempontjából nem számított, hogy veszélyesként lett –e osztályozva az anyag, a biztonsági adatlap elkészítésénél ezt figyelembe kell venni. Az én tapasztalatom szerint a beszállítók adnak a nem veszélyesként osztályozott vegyi anyagokra és készítményekre is biztonsági adatlapot, megkönnyítve ezzel a környezet-egészség- és munkavédelmi kollégák munkáját. A REACH a nem veszélyes vegyi anyagokra nemcsak biztonsági adatlapokon keresztül, hanem más módon is elfogad információközlést.

Az adatlapot 2012. dec. 1-től kötelező a veszélyes keverékekre és az veszélyes anyagokra is a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően elkészíteni.
A REACH előírja, hogy a biztonsági adatlap 1-es pontjában a regisztrációs számnak szerepelnie kell, de mint tudjuk, legtöbb anyagnak 2010-re, 2013-ra vagy 2018-ra lesz csak regisztrációs száma, addig a regisztrációs szám helyett a pre-regisztrációs számot tudják a gyártók, importőrök megadni, de ez nem kötelező, sőt erre a beszállító nem is kötelezhető.

Magyar forgalmazótól csak magyarul fogadjanak el biztonsági adatlapot. A REACH rendelet előírja, hogy Európai Uniós beszállítóktól magyarul kapják meg a biztonsági adatlapot. A továbbfelhasználók lehetőleg ne módosítsák a szállító által átadott biztonsági adatlapot!

A REACH szerint a biztonsági adatlapok 1.2 pontjában fel kell tüntetni az anyag vagy készítmény felhasználását a regisztráció befejezése után. Ezzel kapcsolatosan már most elindult a kommunikáció a gyártók és a továbbfelhasználók között. Ha a továbbfelhasználó kap egy ilyen kérdőívet a gyártótól, importőrtől, azt próbálja meg a legjobb tudása szerint kitölteni és visszaküldeni a gyártónak vagy importőrnek, mert ha a továbbfelhasználó felhasználása nem lesz feltüntetve a regisztrációs dossziéban, akkor a későbbiekben problémái lehetnek az anyag felhasználásával. A REACH úgy rendelkezik, hogy amennyiben a továbbfelhasználó 12 hónappal a gyártó vagy importáló regisztrációs határideje előtt jelzi a felhasználását, akkor a gyártónak –importálónak kötelessége ezt a felhasználást megvizsgálnia a regisztráció során, és ha elfogadható kockázatot jelent, akkor bevennie az azonosított felhasználások közé. Ha a regisztráció befejezése után a gyártó által felfrissített biztonsági adatlapon a továbbfelhasználó nem találja meg a saját felhasználását, akkor jelezze a gyártó felé az eltérést, kérje meg, hogy a gyártó az ő feltételeire is végezze el az értékelést. Ha a gyártó jelzi, hogy arra nem javasolja a veszélyes anyag vagy készítmény alkalmazását, akkor ezt mindkettőjüknek jelezni kell az Európai Vegyianyag-ügynökségnek, csak ebben az esetben szállíthatja tovább a vegyi anyagot a gyártó a továbbfelhasználónak. De ekkor a felhasználónak kell – amennyiben az éves felhasználása nagyobb, mint 1 tonna, a kémiai biztonsági értékelést elvégeznie.

A felhasználások összegyűjtéséről elkezdődött a kommunikáció a szállítói láncon belül. Leggyakoribb a Cefic által készített eszköz: „use descriptor system”

Ha az anyag engedélyköteles, vagy bizonyos felhasználásokra korlátozás vonatkozik rá, akkor ezen információkat fel kell tüntetni a biztonsági adatlapon. Ha a gyártott-importált mennyiség 10 t/év felett van és az anyag veszélyes, akkor az „expozíciós forgatókönyvet” is csatolni kell a biztonsági adatlapokhoz, de csak annak elkészülte, tehát praktikusan a regisztráció beadása után.

A biztonsági adatlapokat 10 évig kell megőrizni, rákkeltő anyagok esetében 40 évig (ez utóbbi nem a REACH követelménye, hanem más előírásé).

A REACH rendelkezik arról, hogy a gyártónak vagy importálónak vagy a veszélyes készítmény összekeverőjének veszélyességi besorolást kell készítenie. Jelenleg a veszélyes vegyi anyagoknál a biztonsági adatlap 2-es és 3-as pontjában a 44/2000 EüM. rendelet alapján elvégzett besorolást és az új CLP (GHS) rendelet (1272/2008/EK) szerinti besorolást is meg kell adni, a vegyi keverékekre a CLP (GHS) besorolás csak 2015-től lesz kötelező.

A GHS rendeletről lásd bővebben: http://www.ghsexpert.com honlapot.

Igazán lényeges tartalmi változás a biztonsági adatlapokon fokozatosan várható az új globális veszélyszimbólumok bevezetésével, valamint, ha elkészültek a regisztrációs dossziék, azok alapján az expozíciós sémákat és a felhasználási, alkalmazási információkat is csatolni tudják majd a tartalmilag felújított biztonsági adatlapokhoz a gyártók, importőrök.